top of page
Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, Egemen Onur Kaya, eok studio
Çanakkale Downtown

Mimari Yaklaşım

Çanakkale Yaşam Merkezi projesi, kentin merkezindeki yeşil doku ile birleşirken var olan park ve yaya akslarının birbiri ile bağlantısının güçlendiren
geçirgen bir yapı önerisidir. Çanakkale’nin işlek caddeleri ve park arasında konumlanan Çanakkale Yaşam Merkezinin, sokak dokusunun devamlılığını sağlaması, çevredeki parklar ve yaya sirkülasyonu ile entegre olması ve var olan otopark sorununa çözüm getirmesi mimari tasarımın ana kriterlerini oluşturmuştur. Bir diğer hedef ise, arazinin güneyinde bulunan meydan ile yeşil dokuyu ve yapının kendisini birbiri içinde çözülecek şekilde tanımlayabilmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda, kapalı ve Çanakkale’nin günlük hayatına dahil olamayan bir yapı çözümlemesine gitmek yerine, dolaşım alanlarının sokak dokusuna paralel karakterleri olması planlanmıştır. Geleneksel çarşı dokusu, şehrin içine yayılan, organik ve geçirgen bir model sergiler. Çanakkale Yaşam Merkezi ise sokaklar ile geleneksel çarşı konseptini yeniden yorumlar. Ticari hacimler ve sokaklar ile yapı geçirgenleştirilmiş ve sadece alışveriş mekânı olarak değil, aynı zamanda bir yürüyüş rotası olarak da kullanılacak hale getirilmiştir. Çanakkale Yaşam Merkezi, tek kapılı giriş/ çıkış sunmak yerine, çevresinden dolaşılabilen ve her yönden yaya akışına imkân sağlayan bir açık bir yapıya dönüşmüştür. Bu özellikleri ile yapı, yeni bir
odak noktası yaratır ve kentlinin günlük rutinlerine dahil edilir.

Kütle Kararları/ İşlevsellik/ Fonksiyon Dağılımı

Yapının zemin katta tüm çeperlerinin dolaşıma izin vermesi için, arazi sınırları içeri çekilmiş ve yürüyüş aksları bırakılmıştır. Bu durum ticari işlevi kuvvetlendirmiştir. Her yönden akış sağlanmasına karşın, Muammer Aksoy Parkı ve Kent Meydanı bağlantısını güçlendirebilmek için, bu yönlerde iki ana giriş belirlenmiştir. Kent Meydanı girişi saçak ile vurgulanmış, ayrıca belediye hizmet birimleri bu noktada konumlandırılarak kolay ulaşımı sağlanmıştır. Muammer Aksoy Parkı girişi ise yapının yeşil le uyumunu belirleyen en önemli noktalardan biri olarak düşünülmüş, park ve rekreasyon işlevini yapı ile birleştirmek amacı ile bu noktada bir amfi tiyatro ile zemin kat, birinci kat ve park birbirine bağlanmıştır.
Mimari yaklaşımdaki ana faktör olan açık ve geçirgen yapı anlayışını devam ettirebilmek için, kütle belirlenen akslar doğrultusunda parçalanmış ve sokaklar ile ticari alan belirlenmiştir. Zemin kat ticari işleve ve belediye hizmet birimlerine ayrılmış olup, özel mülkiyet sahiplerinin arsa payı oranları dikkatle dağıtılmıştır. Belediye ticari alanları zemin kat, birinci ve ikinci katlara dağıtılmıştır.

Birinci kat, açık yapı anlayışını pekiştirmek ve yaya akışını üst katlarda da devam ettirebilmek için merkezinde bir meydan ile tanımlanmıştır. Bu üst meydan, üst kat ticari birimleri, restoran, çocuk merkezi ve kültür işlevleri ile besler ve bu işlevleri birbirine bağlar. Yeşil dokunun bir parçası haline getirilen üst meydan aynı zamanda yapının açık kurgusunun dışarıdan okunmasına da olanak sağlar. Böylece üst ölçekten de fark edilebilen bir çarşı yaratılmış olur.

Yeme içme birimleri amfi tiyatronun yanında, birinci katta kurgulanmış ve köprüler aracılığı ile meydana bağlanmıştır. Üç tarafındaki terasla ile hem üst meydanı hem de Muammer Aksoy Parkı- Halk Bahçesi aksını deneyimleme imkânı sağlar. Amfi tiyatronun yanında konumlanması ise hem yeşil bağlantısını hem de restoran işlevini destekler.

Çocuk etkinlik merkezi, gözlemlenebilirlik açısından en uygun olan üst meydanın yanında konumlanmıştır. Aynı zamanda üst meydanın yeşil alanını çocukların rahatlıkla kullanabilmesi planlanmıştır.

Çok amaçlı kültür ve sanat mekanları, amfi tiyatro-meydan aksının sonunda konumlanır. Böylece kültür alanlarının fuayesi meydana taşabilir ve işlevlerin iç içe geçmesi sağlanır. Ortak fuaye, sinema, el sanatları atölyeleri, bölünebilir salon ve oditoryumu birbirine bağlar. Oditoryum ise en üst kotta konumlanmıştır.

Program
Retail, Performance Hall, Children Activity Service, Public Square
Year
2018
Location
Çanakkale, Turkey
Size
22.110 m²
Status
Competition / Entry
Client
Çanakkale Municipality
Team
Egemen Onur Kaya, Gizem Fidan, Burcu Avtepe, Gamze Özcan, Recep Ören

bottom of page